Dedicatees (78 total)

Dedicatee
Main Locations: Naples
1522-1562

Dedicatee
Main Locations: Naples
1560-1634

Dedicatee
Main Locations: Padua
1542-1593

Dedicatee
Main Locations: Pesaro
1605-1623

Dedicatee
Main Locations: Pescara
1502-1546

Dedicatee
Main Locations: Pisa
16th-17th c.

Dedicatee
Main Locations: Rome
1517-1561

Dedicatee
Main Locations: Rome
1487-1555

Dedicatee
Main Locations: Rome

Dedicatee
Main Locations: Rome
1549-1609

Dedicatee
Main Locations: Rome
1532-1581

Dedicatee
Main Locations: Rome
1611-1690

Dedicatee
Main Locations: Rome
1571-1621

Dedicatee
Main Locations: Rome
1568-1644

Dedicatee
Main Locations: Siena
1515-?

Dedicatee
Main Locations: Siena
1539-1619

Dedicatee
Main Locations: Spain
d. 1566

Dedicatee
Main Locations: Spain
mid-15th c.

Dedicatee
Main Locations: Urbino
16th c. (second half)

Dedicatee
Main Locations: Urbino
1549-1631

Dedicatee
Main Locations: Urbino
1514-1574

Dedicatee
Main Locations: Venice
1489-1556

Dedicatee
Main Locations: Venice

Dedicatee
Main Locations: Venice
1524-1586

Dedicatee
Main Locations: Venice
d. 1500