• Publisher is exactly "DRAGONDELLI Giacomo"
(5 total)

Aristotelian work
Genre: Treatise
1602

Aristotelian work
Genre: Treatise
1627

Printed edition

Printer
Main Locations: